Održivost duboko utkana u svaki segment poslovanja
ESG Poslovanje

Održivost duboko utkana u svaki segment poslovanja

Inspirirani izazovima razvijamo suvremena rješenja, pridonosimo lokalnoj proizvodnji i energetskoj održivosti društva. Briga o čovjeku, okolišu i svim segmentima vezanim uz zaštitu i očuvanje prirodnih resursa, kao i suradnja sa zajednicom, samo su neki od doprinosa koje ostvarujemo.

Održivost duboko utkana u svaki segment poslovanja

Najveći izazov? Pobijediti i ostati odgovoran.

Stručnost, znanje i predanost svih naših zaposlenika duboko su utkani u energetsku tranziciju i dekarbonizaciju elektroenergetskog sektora Hrvatske i svijeta.

Kao regionalni predvodnik u tehnološkom razvoju, neprekidno razvijamo nova napredna rješenja i poslovne modele za dobrobit zajednice i okoliša. Osim usmjerenosti na okolišni dio ESG strategije, korporativno upravljanje i društveni element predstavljaju bitne sastavnice našeg poslovanja.

Okoliš
ESG Načela

Okoliš

Učinkovito koristimo energiju i obnovljive izvore električne energije te kontinuirano povećavamo udjele iz vlastitih obnovljivih izvora energije. Dizajniramo i razvijamo zelene proizvode te vodimo brigu o kružnom gospodarstvu. Uzimamo u obzir cijeli životni ciklus proizvoda, usredotočujući se na recikliranje, ponovnu uporabu i smanjenje otpada.

Društvo
ESG Načela

Društvo

Već više od 70 godina surađujemo s akademskom zajednicom. Osim što nagrađujemo najbolje studente, organiziramo stručne prakse te nudimo upis doktorskog studija s primjenom u industriji. Uz to suorganiziramo kolegije te ulažemo u edukaciju i cjeloživotno učenje zaposlenika od kojih je gotovo pola njih uključeno u obuku i obrazovanje. Također, kontinuirano odabiremo dobavljače čiji su materijali i komponente neškodljivi za ljude i okoliš te doprinosimo zajednici putem različitih donacija i sponzorstava, volonterskih akcija i promicanja inkluzije.

Upravljanje
ESG Načela

Upravljanje

U skladu s najboljim praksama težimo visokim standardima korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja na kojima počivaju sve naše poslovne aktivnosti. S obzirom na to da većinom poslujemo na vrlo uređenim i zahtjevnim tržištima sigurnost i zaštita na radu, poštovanje ljudskih i radničkih prava te zaštita okoliša su kod nas prioritetne teme i te standarde pratimo i poštujemo već desetljećima. Pravilan pristup integraciji ESG kriterija u poslovanje donosi brojne prednosti i otvara nove prilike za poslovanje i investiranje. 

Možemo li pomoći i tebi?

Korisnici donacija i sponzorstva mogu biti fizičke osobe te obrazovne, kulturne, sportske ustanove i klubovi, udruge i organizacije koje imaju regulirani pravni status. 

Javi nam se
Can we help you?
Izvješća o održivom poslovanju
Izvješća o održivom poslovanju

KONČAR - Pionir nefinancijskog izvještavanja

Od ožujka 2007. godine KONČAR d.d. član je UN-ova Svjetskog sporazuma Global Compact,  najveće svjetske inicijative na području društveno odgovornog poslovanja, koja okuplja poslovni sektor, udruženja i organizacije. Kao članovi Global Compacta, među prvima u Hrvatskoj obvezali smo se promicati primjenu temeljnih načela etičkog poslovanja s područja ljudskih i radnih prava, zaštite okoliša i borbe protiv korupcije. Već smo u izvješću za 2021. prilagodili materijalne teme brojnim promjenama u regulativi, primarno u pogledu EU Taksonomije i Europskog zelenog plana koji određuje načela za postizanje održivosti gospodarstva te obvezu objave ESG relevantnih informacija. Popis materijalnih tema i odgovarajućih ESG pokazatelja smo dodatno proširili u izvješću iz 2022., pri čemu smo u postupku utvrđivanja važnosti uzeli u obzir analize mogućih rizika i utjecaja na poslovanje te očekivanja i zahtjeve dionika u proteklom razdoblju.

Saznaj više

KONČAR - Elektroindustrija

Javi nam se putem forme u nastavku i ostvarimo suradnju već danas.

Potvrđujem da sam pročitao/la i da prihvaćam Politiku privatnosti za korištenje podataka dostavljenih putem ovog obrasca

KONČAR – Elektroindustrija d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt odjela marketinga i korporativnih komunikacija: +385 1 3655 974
Kontakt za ostale upite: +385 1 3655 555
Fax: +385 1 3667 602
E-mail: marketing@koncar.hr