Peta generacija polaznika KONČAR Akademije 2019

Nakon uspješno prezentiranih završnih radova danas je održana podjela certifikata Petoj generaciji polaznika KONČAR Akademije. Program ovog ciklusa je započeo početkom 2019. godine, sastojao se od 10 modula, a završilo ga je 30 polaznika iz dvanaest društava Grupe KONČAR.

U okviru KONČAR Akademije, osnovane 2009. godine za edukaciju potencijalnih menadžera Grupe, kreirani su tailor made obrazovni programi koji omogućavaju stjecanje potrebnih znanja i vještina za ostvarivanje poslovnih ciljeva Grupe.

Ova Akademija dio je  aktivnosti osmišljenih za razvoj potencijala zaposlenika, a kontinuirano obrazovanje i usavršavanje radnika jedan od vodećih  strateških ciljeva KONČARA.