Laboratorijski centar KONČAR

Prije puštanja u pogon, pouzdanost komponenti elektroenergetskog sustava verificira se nizom ispitivanja kako bi se utvrdila usklađenost sa zahtjevima relevantnih normi. Dielektrička ispitivanja posebno su zahtjevna, a kvaliteta dobivenih rezultata ovisi o mjernoj nesigurnosti, odnosno o karakteristikama visokonaponskih mjernih sustava, osposobljenosti ispitivača, ispitnim postupcima te okolišnim uvjetima.

Laboratorijski centar KONČAR – Instituta za elektrotehniku akreditiran je prema normi IEC 60060-2 za umjeravanje visokonaponskih mjernih sustava za mjerenje istosmjernih i izmjeničnih napona do 1000 kV te impulsnih napona do 2500 kV.

Visokonaponski mjerni sustavi često su velikih dimenzija i masa te transport do umjernih laboratorija nije jednostavan. Umjeravanje u laboratoriju u kojem se oprema i koristi najbolja je opcija jer se oprema ispituje u uvjetima u kojima se i upotrebljava.

Osim što pruža usluge umjeravanja za korisnike u Hrvatskoj, Laboratorijski centar umjerava i opremu inozemnih naručitelja. Krajem 2019. godine izvršena je usluga umjeravanja sustava francuskog proizvođača za mjerenje impulsnih napona do 2400 kV u laboratoriju krajnjeg korisnika u Zürichu.