Zračna luka Dubrovnik

Društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) potpisalo je ugovor za izgradnju transformatorskih stanica TS2 i TS3 koje će se izgraditi u sklopu projekta „Građenje infrastrukture i suprastrukture Zračne luke Dubrovnik“. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Zračna luka Dubrovnik se opskrbljuje električnom energijom uz pomoć dviju postojećih trafostanica unutar svog obuhvata: TS1 „Aerodrom Istok“ i TS2 „Aerodrom Zapad“. KET je tijekom 2017. godine završio ugovor za rekonstrukciju TS 1 „Aerodrom Istok“.

Budućim razvojem Zračne luke Dubrovnik postojeća transformatorska stanica TS2 „Aerodrom Zapad“ 10(20)/0,4 kV 2×1000 kVA neće više zadovoljavati potrebe za elektroenergetskim napajanjem. Također, imajući u vidu važnost elektroenergetskog napajanja za sigurnost zračnog prometa i sve zahtjevnije standarde u pogledu pouzdanosti i raspoloživosti sustava napajanja za zračne luke prema međunarodnim i hrvatskim propisima, nužno je postojeću TS2 proširiti i ugraditi tehnološki napredniju opremu.

Trafostanica TS3 će služiti za napajanje potrošača na istočnom dijelu zračne luke. Trafostanica će biti u potpunosti daljinski nadzirana i upravljana iz upravljače prostorije smještene u TS1. U realizaciji ugovora kroz isporuku opreme sudjeluju i druga društva KONČAR grupe.