Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr

Laboratorijski centar

/Tag: Laboratorijski centar

Umjeravanje visokonaponskih mjernih sustava u Institutu za elektrotehniku

Prije puštanja u pogon, pouzdanost komponenti elektroenergetskog sustava verificira se nizom ispitivanja kako bi se utvrdila usklađenost sa zahtjevima relevantnih normi. Dielektrička ispitivanja posebno su zahtjevna, a kvaliteta dobivenih rezultata ovisi o mjernoj [...]

2020-02-04T09:40:41+02:004. veljače 2020.|Kategorije: vijesti|Tags: , , |

Laboratorijskom centru KONČAR – Instituta za elektrotehniku uručena potvrda o akreditaciji

Laboratorijski centar KONČAR – Instituta za elektrotehniku uspješno je proveo akreditaciju prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2017. Potvrdu o akreditaciji, čime je potvrđena neovisnost i stručnost u pružanju laboratorijskih i terenskih usluga [...]