Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.242,7 milijuna kuna, što je na razini ostvarenja u istom razdoblju 2016. godine.
Prvo polugodište 2017. godine obilježeno je rastom prihoda od prodaje proizvoda i usluga u izvozu u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Prodaja u izvozu je veća za 121,9 milijuna kuna ili 20,6 posto. Na domaćem tržištu u odnosu na razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine prihodi od prodaje su manji za iznos od 125,4 milijuna kuna ili 19,2 posto.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.332,2 milijuna kuna, što je 2,1 posto više od ostvarenog za siječanj – lipanj 2016. godine. Udio prihoda od prodaje proizvoda i usluga u poslovnim prihodima iznosi 93,3 posto. U istom razdoblju poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.300,5 milijun kuna. Razlika između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda daje dobit iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 31,7 milijuna kuna.

Na domaćem tržištu ostvareni prihodi od prodaje proizvoda i usluga su 527,7 milijuna kuna, a na inozemnom tržištu u iznosu od 714,9 milijuna kuna, što je 20,6 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine. U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 57,5 posto.

Najznačajniji izvoz ostvaren je u Švedsku (112,6 milijuna kuna ili 15,7 posto ukupnog izvoza), Njemačku (91 milijun kuna ili 12,7 posto ukupno ostvarenog izvoza) Finsku (43,9 milijuna kuna), Austriju (38,9 milijuna kuna) te Bosnu i Hercegovinu (30,9 milijuna kuna).

Više informacija o poslovanju Grupe KONČAR u razdoblju siječanj – lipanj 2017. možete pročitati ovdje.