U društvu KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori (D&ST) za isporuku je spreman transformator snage 80 MVA, naponskog prijenosnog omjera 132±12×1,53%/68 kV za novog kupca u Španjolskoj. Riječ je o jednoj od španjolskih distribucija, inače u vlasništvu talijanske energetske grupacije. Transformator je uspješno ispitan potkraj 2021. godine i montirat će se u Transformatorsku stanicu Nueva Celulosa, koja se gradi u sklopu proširenja i jačanja električne mreže u industrijskoj zoni Motril u Granadi, glavnom gradu istoimene pokrajine. Uz turizam najvažnija gospodarska djelatnost Granade je staklenička proizvodnja povrća i voća, pa je jedan od zahtjeva španjolskog kupca bila i ugradnja mreže za zaštitu od ptica oko hladila transformatora.

Posebnost projekta je da se prvi put izdaje certifikat ugljičnog otiska proizvoda (Products Carbon Footprint – CFP) za srednje energetske transformatore D&ST-a. Tijekom veljače transformator je uspješno prošao audit provjere ugljičnog otiska certifikacijske kuće Société Générale de Surveillance (SGS). Podsjetimo, SGS je u suradnji s D&ST-om 2021. godine izradio CFP studiju prema smjernicama norme ISO 14067:2018 u kojoj su dana načela, zahtjevi i smjernice za kvantifikaciju te izvještavanje o ugljičnom otisku proizvoda. Time je D&ST osigurao sredstvo za izračunavanje i posljedično smanjenje ugljičnog otiska svojih proizvoda. ISO 14067 dio je niza normi ISO 14060 koji se odnosi na kvantifikaciju, praćenje, izvještavanje i validaciju emisija stakleničkih plinova, kao podrška niskougljičnim održivim tvrtkama.