Gordan Kolak Sveučilište u Rijeci

U skladu s potrebama i promjenama svjetske elektroenergetike, ubrzanom energetskom tranzicijom te uvođenjem zelenih i digitalnih tehnologija, predsjednik Uprave KONČARA mr. sc. Gordan Kolak izabran je u siječnju 2022. godine za novog člana Programskog odbora poslijediplomskog specijalističkog studija (MBA) Ekonomija energetskog sektora, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a KONČAR će biti i domaćin 11. generacije polaznika studija. Nastavak je to bliske suradnje KONČARA i akademske zajednice, koja je započela još 40-ih godina prošlog stoljeća.

Oblici suradnje KONČARA s akademskom zajednicom mijenjali su se kroz povijest ovisno o aktualnim tehničko-tehnološkim izazovima. Ulaskom Hrvatske u članstvo EU-a stvoreni su dodatni preduvjeti koji posebno naglašavaju i potiču zajednički rad akademske zajednice i gospodarstva na istraživanju, razvoju i inovacijama.

Tijekom svog postojanja KONČAR je velik doprinos akademskoj zajednici dao i s 2 akademika, 2 profesora emeritusa, 90 doktora znanosti, 6 dekana Elektrotehničkog fakulteta, odnosno Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, 6 dekana Više tehničke škole RADE KONČAR (danas Tehničko veleučilište Zagreb) i s 2 ravnatelja Instituta Ruđer Bošković, većim brojem sveučilišnih izvanrednih i redovitih profesora, veleučilišnih profesora i viših predavača.

Veći broj končarevaca u obrazovnom sustavu radili su honorarno, obučavajući studente upravo onim znanjima i vještinama koje su svakodnevno koristili na svom radnom mjestu.

Grupa KONČAR desetljećima njeguje tradiciju akademske izvrsnosti te ulaže iznimne napore u obrazovanje i razvoj domaćih stručnjaka, pri čemu blisko surađuje s hrvatskim visokoobrazovnim institucijama, prije svega tehničkim fakultetima. Među tradicionalnim suradnjama posebno se ističe ona s Fakultetom elektrotehnike i računarstva (FER) Sveučilišta u Zagrebu, koju je KONČAR krajem prošle godine obogatio suorganizacijom kolegija Razvoj programskih rješenja za industrijske IoT-sustave. Pritom je osnovna ideja upravo bolje upoznavanje studenata treće i viših godina studija s razvojem aplikacija za najsuvremenija digitalna rješenja, koja koriste vodeće svjetske IT tvrtke, pa tako i KONČARA.

Sve to govori koliko je, takoreći od početka svog postojanja, tvrtka posvećivala obrazovanju, bez obzira na društveno-političke prilike, uključivanjem svojih ponajboljih stručnjaka da sudjeluju u nastavi ili da nastavljaju svoju karijeru u obrazovnom sustavu i znanosti. Takvo promišljanje da gospodarstvo i znanost moraju ići zajedno ako žele biti dugovječni, prisutno je i danas, kad KONČAR od ukupno 4100 zaposlenika ima čak 1560 visokoobrazovanih, ali i 45 doktora znanosti iz područja elektrotehnike, strojarstva, kemije i ekonomije.