Istraživačkim razvojnim projektima, sufinanciranim iz programa Obzor 2020 usmjeravamo vlastiti razvoj

Opis projekata

INDUSTRIJSKA IoT PLATFORMA: Platforma za inteligentno i energetski učinkovito upravljanje industrijskim IoT uređajima

Projekt obuhvaća istraživanje i razvoj IIoT (Industrial Internet of Things) platforme s naglaskom na funkcionalnosti prediktivnog održavanja, sigurnosti i energetske učinkovitosti. Cilj projekta je istražiti mogućnost i implementirati kompletno programsko rješenje za upravljanje podacima industrijskih loT sustava.

FLEXCoop – Democratizing energy markets through the introduction of innovative flexibility-based demand response tools and novel business and market models for energy cooperatives

Projektom HOLISDER gradi se otvorena interoperabilna platforma temeljena na zrelim tehnologijama, koja će krajnjim korisnicima pružati mogućnost aktivnog sudjelovanja na tržištu kroz više implicitnih i hibridnih načina dinamičkog upravljanja potrošnjom. HOLISDER u prvom redu donosi otvoren, modularan i interoperabilan okvir za upravljanje podacima do razine podataka iz zgrada.

HOLISDER – Integrating Real-Intelligence in Energy Management Systems enabling Holistic Demand Response Optimization in Buildings and Districts

U projektu FLEXCoop razvija se kompletna softverska podloga za automatsko aktivno upravljanje potrošnjom. Cilj projekta je izgraditi inovativnu i efikasnu podršku energetskim zadrugama, te podržavati eksploataciju njihovih mikromreža i virtualnih elektrana za potrebe uravnoteženja elektroenergetskog sustava.

CROSSBOW – CROSS BOrder management of variable renewable energies and storage units enabling a transnational Wholesale market

Projekt CROSSBOW u prvom je redu usmjeren na operatore prijenosnog sustava kao korisnike rješenja. Projekt promovira ideju zajedničkog korištenja i prekograničnog upravljanja varijabilnim izvorima energije i spremnicima energije.

TRINITY – TRansmission system enhancement of regIoNal borders by means of IntellIgenT market technologY

Projekt TRINITY proširuje teme prethodnog projekta u smjeru tržišta električne energije. Cilj ovog projekta je, temeljem iskustava iz drugih regija i poznavanjem stanja u regiji, ubrzati i ujednačiti razvoj regionalnog tržišta.

BALIHT – Development of full lignin based organic redox flow battery suitable to work in warm environments and heavy multicycle uses

U sklopu projekt BALIHT razviti će se nove redoks organske protočne baterije koje mogu raditi na temperaturama do 80 °C. Nove baterije zasnivat će se na ekonomski isplativoj sirovini temeljenoj na ligninu, tvari koja nastaje tijekom proizvodnje papira.

SYNERGY – Big Energy Data Value Creation within SYNergetic enERGY-as-a-service Applications through trusted

SYNERGY je inovacijski projekt kojemu je cilj razviti arhitekturu i platformu za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka od raznih dionika u elektroenergetskom sektoru i šire (operatori sustava, agregatori, ESCO tvrtke, vlasnici infrastrukture) kako bi se potaknuli novi poslovni modeli temeljeni na podacima u elektroenergetskom sektoru, optimizirala distribuirana proizvodnja energije te potaknula fleksibilnost potrošača.

ATTEST – Advanced Tools Towards cost-efficient decarbonisation of future reliable Energy SysTems

KONČAR-KET nastavio je svoj uspješan razvojni put sufinanciran sredstvima iz Europske komisije i projektom ATTEST: Advanced Tools Towards cost-efficient decarbonisation of future reliable Energy SysTems. Budući da je riječ o istraživačko-inovacijskom projektu, od razvijenih alata očekuje se puna primjena tek u 2030. godini, a alati pokrivaju različite aspekte rada ODS-a, od planiranja preko interakcije s tržištem i operatorom prijenosnog sustava do rada u realnom vremenu.

frESCO – New business models for innovative energy service bundles for residential consumers

frESCO je inovacijski projekt kojemu je cilj razvoj novog poslovnog model između ESCO tvrtki i agregatora. Takav model je zapravo paket integrirane energetske usluge koja potiče fleksibilnost potrošnje i mjera energetske učinkovitosti u svrhu optimizacije potrošnje iz distribuiranih izvora energije na lokalnoj razini i odziva potrošnje.

CEKOM – Centar kompetencija za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava

Centar kompetencija (CEKOM) za kibernetičku sigurnost upravljačkih sustava osnovan je sa ciljem povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz provedbu aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija poslovnog sektora te suradnje sa znanstveno-istraživačkim institucijama u području kibernetičke sigurnosti upravljačkih sustava.

Istraživanje i razvoj inovativnog softverskog rješenja za učinkovito korištenje električne energije – PEGASOS

Kroz industrijsko istraživanje i eksperimentalni razvoj zajedno s partnerima razviti inovativnu platformu za učinkovitost cjelokupnog energetskog sustava kojom se poboljšava profil potrošnje električne energije i upravlja proizvodnjom i potrošnjom te optimalnim tokovima snaga primjenom inovativnog rješenja.