Istraživačkim razvojnim projektima, sufinanciranim iz programa Obzor 2020 usmjeravamo vlastiti razvoj

Opis projekata

BEYOND – Veliki skupovi podataka i umjetna inteligencija za upravljanje energetskim uslugama u sektoru zgrada

U sklopu projekta BEYOND, razvijena je platforma za upravljanje podacima koja integrira moderne metode razmjene podataka iz različitih izvora. Na ovaj način aktivirana energetska fleksibilnost mora izbjeći negativan utjecaj na životni vijek opreme i na komfor stanara u što većoj mjeri. Platforma uključuje i prediktivnu i deskriptivnu analitiku te analize ponašanja (biheviorističke analize) i analizu percepcije komfora i procjene fleksibilnosti različitih profila korisnika.

INDUSTRIJSKA IoT PLATFORMA: Platforma za inteligentno i energetski učinkovito upravljanje industrijskim IoT uređajima

Projekt obuhvaća istraživanje i razvoj IIoT (Industrial Internet of Things) platforme s naglaskom na funkcionalnosti prediktivnog održavanja, sigurnosti i energetske učinkovitosti. Cilj projekta je istražiti mogućnost i implementirati kompletno programsko rješenje za upravljanje podacima industrijskih loT sustava.

FLEXCoop

FLEXCoop – Demokratizacija energetskog tržišta uvođenjem inovativnih alata za odgovor na potražnju i novih poslovnih modela za energetske zajednice

U projektu FLEXCoop razvija se kompletna softverska podloga za automatsko aktivno upravljanje potrošnjom. Cilj projekta je izgraditi inovativnu i efikasnu podršku energetskim zadrugama te podržavati eksploataciju njihovih mikromreža i virtualnih elektrana za potrebe uravnoteženja elektroenergetskog sustava.

HOLISDER – Integracija stvarne inteligencije u sustave upravljanja energijom kako bi omogućili holistički pristup optimizaciji odziva na potražnju u zgradama i četvrtima

Projektom HOLISDER gradi se otvorena interoperabilna platforma temeljena na zrelim tehnologijama, koja će krajnjim korisnicima pružati mogućnost aktivnog sudjelovanja na tržištu kroz više implicitnih i hibridnih načina dinamičkog upravljanja potrošnjom. HOLISDER u prvom redu donosi otvoren, modularan i interoperabilan okvir za upravljanje podacima do razine podataka iz zgrada.

CROSSBOW – Prekogranično upravljanje varijabilnim obnovljivim izvorima energije i spremnicima kako bi omogućili transnacionalno veleprodajno tržište

Projekt CROSSBOW u prvom je redu usmjeren na operatore prijenosnog sustava kao korisnike rješenja. Projekt promovira ideju zajedničkog korištenja i prekograničnog upravljanja varijabilnim izvorima energije i spremnicima energije.

TRINITY – Poboljšanje prijenosnog sustava na regionalnim granicama pomoću inteligentne tržišne tehnologije

Projekt TRINITY proširuje teme prethodnog projekta u smjeru tržišta električne energije. Cilj ovog projekta je, temeljem iskustava iz drugih regija i poznavanjem stanja u regiji, ubrzati i ujednačiti razvoj regionalnog tržišta.

BALIHT – Razvoj potpuno organske protočne baterije prikladne za rad u toplim okruženjima i zahtjevne višeciklične uporabe

U sklopu projekt BALIHT razviti će se nove redoks organske protočne baterije koje mogu raditi na temperaturama do 80 °C. Nove baterije zasnivat će se na ekonomski isplativoj sirovini temeljenoj na ligninu, tvari koja nastaje tijekom proizvodnje papira.

SYNERGY – Stvaranje arhitekture i platforme za prikupljanje i obradu velike količine energetskih podataka za sve dionike u elektroenergetskom sustavu

SYNERGY je inovacijski projekt kojemu je cilj razviti arhitekturu i platformu za prikupljanje, obradu i analizu velike količine podataka od raznih dionika u elektroenergetskom sektoru i šire (operatori sustava, agregatori, ESCO tvrtke, vlasnici infrastrukture) kako bi se potaknuli novi poslovni modeli temeljeni na podacima u elektroenergetskom sektoru, optimizirala distribuirana proizvodnja energije te potaknula fleksibilnost potrošača.

ATTEST – Napredni alati za troškovno učinkovitu dekarbonizaciju budućih pouzdanih energetskih sustava

KONČAR-KET nastavio je svoj uspješan razvojni put sufinanciran sredstvima iz Europske komisije i projektom ATTEST: Advanced Tools Towards cost-efficient decarbonisation of future reliable Energy SysTems. Budući da je riječ o istraživačko-inovacijskom projektu, od razvijenih alata očekuje se puna primjena tek u 2030. godini, a alati pokrivaju različite aspekte rada ODS-a, od planiranja preko interakcije s tržištem i operatorom prijenosnog sustava do rada u realnom vremenu.

frESCO – Novi poslovni modeli za inovativne pakete energetskih usluga za privatne potrošače

frESCO je inovacijski projekt kojemu je cilj razvoj novog poslovnog model između ESCO tvrtki i agregatora. Takav model je zapravo paket integrirane energetske usluge koja potiče fleksibilnost potrošnje i mjera energetske učinkovitosti u svrhu optimizacije potrošnje iz distribuiranih izvora energije na lokalnoj razini i odziva potrošnje.

Zaštita kritične infrastrukture od naprednih kombiniranih kibernetičkih i fizičkih prijetnji

PRAETORIAN za strateški cilj ima povećanje sigurnosti i otpornosti europske kritične infrastrukture olakšavanjem koordinirane zaštite povezane kritične infrastrukture od kombiniranih fizičkih i kibernetičkih prijetnji.