KONČAR Poslovni neboder

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije primio je na znanje financijske izvještaje o poslovanju za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine za KONČAR – Elektroindustriju d.d. te konsolidirane financijske izvještaje za Grupu KONČAR.

Društva Grupe KONČAR ostvarila su za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.868,6 milijuna kuna, što je 7,2 posto više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.935,4 milijuna. U poslovnim prihodima, prihodi od prodaje proizvoda i usluga čine 97 posto ukupnih poslovnih prihoda. Poslovni rashodi iznose 1.916,8 milijuna kuna. Za tri kvartala 2019. godine ostvarena je konsolidirana dobit prije poreza u iznosu od 34,4 milijuna kuna.

Ostvareni konsolidirani rezultat Grupe manji je od ostvarenog u istom razdoblju prethodne godine, u najvećoj mjeri zbog prolongiranja i blokade nekoliko značajnih ugovora među kojima su i projekt izgradnje hidroelektrane u Bosni i Hercegovini te zastoja u realizaciji ugovora za isporuku opreme iranskom kupcu zbog novog kruga uvedenih sankcija Iranu.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu ostvareni su u iznosu od 1.147,5 milijuna kuna, što je usprkos blokadi ugovora za Iran i BiH za 7,1 posto više od ostvarenja u istom razdoblju prošle godine.

U ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga udio izvoza iznosi 62 posto. Najznačajniji izvoz ostvaren je u Njemačku, Švedsku, Austriju, Ujedinjene Arapske Emirate te Mađarsku. Više informacija o poslovanju KONČARA nalazi se u priopćenju.