Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije primio je na znanje financijske izvještaje o poslovanju za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine za KONČAR – Elektroindustriju d.d. te konsolidirane financijske izvještaje za Grupu KONČAR.

Unatoč brojnim negativnim utjecajima koje je pandemija virusa COVID-19 prouzročila (rast cijena sirovina i usluga prijevoza, otežano ugovaranje novih poslova zbog zabrane i ograničavanja putovanja) Grupa KONČAR je i u drugom tromjesečju uspjela zadržati pozitivan trend poslovanja te se time potvrdila činjenica da je, uz predanost svojih zaposlenika, kompanija dovoljno agilna i sposobna prilagoditi se nepredviđenim i izvanrednim situacijama.

Grupa KONČAR je za prvo polugodište 2020. godine ostvarila ukupne prihode u iznosu od 1.426 milijuna kuna, što je 12,1 posto više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga koji čine 97 posto ukupnih poslovnih prihoda iznose 1.341,2 milijuna kuna i veći su 11,1 posto. Na prodaju u izvozu odnosi se 67 posto prihoda. Ugovoreno je novih poslova u iznosu od 1.486,3 milijuna kuna, od čega 72 posto na inozemnim tržištima. Ugovoreni poslovi u 2020. godini i poslovi ugovoreni u ranijim godinama za realizaciju u 2020. godini, dostatni su za ostvarenje planiranih prihoda od prodaje proizvoda i usluga u ovoj godini.

Na razini cijele Grupe izvršene su procjene poslovanja do kraja godine. Očekuje se da će prihodi od prodaje biti veći za otprilike 4 posto u odnosu na ostvarenje 2019. godine. Stanje otvorenih obveza („backlog“) na kraju godine iznosilo bi oko 3,7 milijardi kuna.

Kako se u najvećem broju Društava ciklusi ugovaranja i proizvodnje odvijaju u duljem vremenskom razdoblju, mogući negativni utjecaj uzrokovan koronavirusom na poslovanje Grupe prije svega ovisi o dužini krize. U ovom trenutku nije moguće u dovoljnoj mjeri procijeniti i kvantificirati poslovne posljedice u narednoj i sljedećim godinama.

Prioriteti Grupe KONČAR u narednom razdoblju prije svega su zaštita zdravlja i sigurnost zaposlenika uz nastavak održivog poslovanja. Osigurana likvidnost, stabilna bilanca, niska razina zaduženosti te dobra ugovorenost za naredno razdoblje zasigurno će olakšati suočavanje s daljnjim posljedicama krize.