Poslovni neboder KONČARA

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije usvojio je revidirane financijske izvještaje za 2018. godinu.

Društva Grupe KONČAR prema revidiranim podacima ostvarila su ukupne prihode u iznosu od 2.963 milijuna kuna. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 128,7 milijuna kuna ili 19 posto više u odnosu na prethodnu godinu.

Ugovoreno je novih poslova u iznosu 3.026 milijuna ili 18 posto više nego u 2017. godini. Svi ključni pokazatelji pokazuju nastavak stabilnog poslovanja Grupe.

Zahvaljujući odgovarajućim aktivnostima i mjerama te širenjem poslovanja na nova tržišta Grupa KONČAR je u 2018. godini ostvarila prihode od prodaje proizvoda i usluga na inozemnim tržištima u iznosu od 1.484 milijuna kuna. Udio izvoza u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 55 posto. Više informacija o poslovanju Grupe KONČAR u 2018. godini nalazi se u priopćenju.