Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr

ISPITIVANJA I CERTIFICIRANJA

///Ispitivanja i certificiranja
Ispitivanja i certificiranja2017-10-05T17:37:57+00:00

USLUGE ISPITIVANJA

  • Laboratorijska ispitivanja
  • Dijagnostička ispitivanja na terenu

USLUGE CERTIFICIRANJA

  • KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d. notificirano je tijelo Europske komisije za šest EU direktiva

  • SCERT – služba za certificiranje akreditirana je prema HRN EN ISO/IEC 17065