OPREMA ZA VODOPRIVREDU

OPREMA ZA KOGENERACIJSKA POSTROJENJA

METALNE KONSTRUKCIJE

ELEKTROMOTORI

VENTILATORI

NISKONAPONSKI SKLOPNI APARATI

NAPREDNI MJERNI SUSTAVI

OPREMA ZA BRODOVE

  • Oprema namijenjena za proizvodnju i distribuciju električne energije

  • Elektroinstalacijska oprema te oprema za rasvjetu i signalizaciju

  • Elektromotorni pogoni za pogon pramčanih propelera, sidrenih priteznih vitala, dizalica, pumpi, ventilatora

  • Upravljačke sobe strojarnice s pripadnom automatikom