Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

///Obnovljivi izvori energije
Obnovljivi izvori energije2017-10-06T08:07:20+00:00

VJETROELEKTRANE

 • Usluge u fazi planiranja izgradnje
 • Nabavka opreme vjetroagregata

 • Izgradnja, završna ispitivanja, puštanje u pogon te priključenje postrojenja na elektroenergetsku mrežu

PROIZVODI

MALE HIDROELEKTRANE

 • Analiza hidropotencijala

 • Studija isplativosti s proračunom proizvodnje

 • Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata

 • Izgradnja objekata i isporuka kompletne opreme uključivo i priključenje na mrežu

PROIZVODI

AUTONOMNI SUSTAVI NAPAJANJA

 • Sustav napajanja u izoliranim i ruralnim područjima

 • Hibridni sustav zasnovan na modularnom pristupu

 • Izvedba s 0% emisijom CO2
 • Moguća kombinacija obnovljivih i fosilnih goriva