Poslovna politika Grupe KONČARA usmjerena je na zadovoljavanje potreba i očekivanja kupaca i svih zainteresiranih strana (dionika) kroz upravljanja poslovnim sustavom, upravljanje resursima i procesima, te njihovim kontinuiranim poboljšavanjem.

Kvaliteta proizvoda i usluga postiže se ispunjavanjem potreba i zahtjeva kupaca tijekom nastajanja proizvoda i usluga, od ugovaranja, razvoja, izrade i isporuke, do pružanja usluga kupcima tijekom uporabe proizvoda i usluga.

U skladu s odrednicama održivog razvoja primjenjujemo Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001, Sustav upravljanja okolišem ISO 14001, Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnošću na radu OHSAS 18001/ISO 45001:2018, Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO/IEC 27001 te Sustav upravljanja energijom ISO/IEC 50001.

Za pojedine proizvode poštuje se i niz drugih normi i standarda u skladu sa zahtjevima kupaca i korisnika.