Sastavni dio dugoročne poslovne politike Grupe je oslanjanje na proizvode nastale kao rezultat vlastitog razvoja.
Uprava KONČAR – Elektroindustrije d.d. upravlja razvojem na temelju usvojenog koncepta Strateških razvojnih područja u Grupi KONČAR. Sve donesene odluke su u skladu s dugoročnim razvojnim ciljevima, potrebama za razvojem novih proizvoda, razvojem tehnike i tehnologije te raspoloživih resursa.

Strateška područja razvoja:

 • proizvodnja električne energije
 • trafostanice i prijenos električne energije
 • tračnička vozila
 • obnovljivi izvori
 • napredne mreže i računalne komunikacije
 • informacijske tehnologije

Razvojne aktivnosti vezane su uz KONČAR – Institut za elektrotehniku te tehničke urede društava Grupe KONČAR, kao i stalnu suradnju s obrazovnim i znanstvenim institucijama.

Najznačajniji razvojni projekti u proteklom razdoblju:

 • niskopodni elektromotorni i dizelskoelektrični vlak
 • metalom oklopljeno plinom SF6 izolirano sklopno postrojenje
 • vjetroagregat
 • niskopodni tramvaj

Glavne karakteristike istraživanja i razvoja su:

 • vlastiti razvoj i istraživanje
 • znanstveni i istraživački projekti u suradnji sa sveučilištima i drugim institucijama
 • 90% proizvoda rezultat je vlastitog razvoja
 • postrojenja i oprema prilagođeni zahtjevima kupca
 • vlastita rješenja za proizvodne tehnologije