Novi ugovor za distributivne trafostanice u Hrvatskoj

Društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) je tijekom srpnja i kolovoza potpisalo dva ugovora za rekonstrukciju distributivnih trafostanica za naručitelja HEP – Operator distribucijskog sustava (HEP – ODS).

Riječ je o ugovorima za rekonstrukciju 35kV i 10(20)kV postrojenja u TS 110/35/10(20)kV Slavonski Brod 2 i rekonstrukciju TS 35/10(20)kV Orehovec.

U projektima osim KET-a sudjeluju i druga društva grupe KONČAR: Sklopna postrojenja, Električni aparati srednjeg napona, Niskonaponske sklopke i prekidači, Elektronika i informatika te Mjerni transformatori.