Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr

vijesti

/vijesti

Društvo KONČAR – Montažni inženjering završilo rekonstrukciju sabirnica u transformatorskoj stanici Tumbri

Društvo KONČAR – Montažni inženjering (KMI) završilo je zamjenu sabirničkog sustava u TS 400/110/30 kV Tumbri. Radovi zamjene 400 kV sabirničkih sustava ubrajaju se u kategoriju radova najvećeg stupnja složenosti te zahtijevaju kvalitetnu [...]

2019-02-01T12:29:35+02:001. veljače 2019.|Kategorije: vijesti|Tags: , |

KONČAR – Institut za elektrotehniku na Island isporučio sustav monitoringa transformatora

KONČAR – Institut za Elektrotehniku isporučio je monitoring sustav (KONČAR – TMS) za najveće komunalno poduzeće na Islandu.Monitoring je dio opreme transformatora koji je ugovorilo društvo KONČAR – Distributivni i specijalni transformatorima (D&ST) [...]

Potpisan Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Mostaru i KONČARA

U Zagrebu je danas sklopljen Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta u Mostaru i KONČARA. Na temelju zajedničkoga interesa za međusobnim povezivanjem, ovaj će tripartitni Sporazum o suradnji omogućiti sudjelovanje doktora [...]

KONČAR – Inženjering za energetiku i transport uspješno završio godinu ugovaranja u Makedoniji

Društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) danas je sklopilo novi ugovor za rehabilitaciju transformatorske stance TS 110kV Prilep 1, treći po redu u sklopku ovog investicijskog ciklusa AD MEPSO-a, makedonskog [...]