KONČAR – Inženjering za energetiku i transport d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3667 512, fax: +385 1 3667 515
e-mail: info@koncar-ket.hr

KONČAR – Generatori i motori d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3667 499, fax: +385 1 3666 564
e-mail: gim@koncar-gim.hr

KONČAR – Aparati i postrojenja d.d.
Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 2334 867, fax: +385 1 2331 058
e-mail: uprava@koncar-ap.hr

KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori d.d.
Josipa Mokrovića 8, 10090 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3783 777, fax: +385 1 3794 051
e-mail: info@koncar-dst.hr

KONČAR – Mjerni transformatori d.d.
Josipa Mokrovića 10, 10090 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3794 074, +385 1 3795 209, fax: +385 1 3794 040
e-mail: info@koncar-mjt.hr

KONČAR – Elektronika i informatika d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3655 900, fax: +385 1 3655 550
e-mail: inem@koncar-inem.hr, pc.prodaja@koncar-inem.hr

KONČAR – Metalne konstrukcije d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3666 560, +385 1 3667 233, fax: +385 1 3667 235
e-mail: kmk@koncar-mk.hr

KONČAR – Električna vozila d.d.
Ulica Ante Babaje 1, 10090 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3496 933, 3496 959, fax: +385 1 3496 960
e-mail: info@koncar-kev.hr

KONČAR – Montažni inženjering d.d.
Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 2355 111, fax: +385 1 2333 717
e-mail: kmi@koncar-kmi.hr

KONČAR – Obnovljivi izvori d.o.o.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3655 348, fax: +385 1 3667 503
e-mail: koncar@koncar-oi.hr

KONČAR – Mali električni strojevi d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3667 273, fax: +385 1 3667 282
e-mail: info@koncar-mes.hr

KONČAR – Niskonaponske sklopke i prekidači d.o.o.
Borongajska cesta 81b, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 2369 200, +385 1 2334 404, fax: +385 1 2303 897
e-mail: davor.mladina@koncar-nsp.hr

KONČAR – Institut za elektrotehniku d.d.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3667 315, fax: +385 1 3667 317
e-mail: info@koncar-institut.hr

KONČAR – Energetika i usluge d.o.o.
Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3794 046, fax: +385 1 3794 149
e-mail: koncar-eu@koncar-eu.hr

KONČAR – Energetski transformatori d.o.o.
Josipa Mokrovića 12, 10090 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 3795 504
e-mail: kpt.hr@siemens-energy.com

KONČAR – XD Visokonaponska sklopna postrojenja d.o.o.
Borongajska cesta 81c, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 1 6604 599, fax : +385 1 6529 401
e-mail: info@koncar-xd.hr