TS 220/110/10 kV, Prizren 2, Kosovo

Prvo savjetovanje nacionalnog komiteta CIGRÉ Kosovo održava se od 6. do 8. studenoga 2019. godine u Prištini.

KONČAR je zlatni sponzor savjetovanja i predstavit će svoje proizvode i rješenja iz područja energetike.

U sklopu NC CIGRÉ-a Kosovo, 7. studenoga u 11 sati u kongresnoj dvorani hotela Sirius održat će se prezentacija „KONČAR – Globalni partner u energetici“ u kojoj će biti predstavljeni naši projekti i reference tržištu Kosova.

Nacionalni komitet CIGRÉ-a Kosovo prihvatio je sedam stručnih referata autora iz KONČARA koji će biti prezentirani u konferencijskom dijelu savjetovanja i objavljeni u Zborniku radova.