KONČAR - Elektroindustrija

U Gdanjsku se od 15. do 17. listopada održava najveća međunarodna konferencija i izložba s područja hidroenergetskog sektora pod nazivom HYDRO.

Konferencija će okupiti ljude iz 80-tak zemalja koji će biti usredotočeni na najvažnije teme s kojima se danas susreće hidroenergetski sektor, te razmijeniti iskustva o aktualnim izazovima i dostignućima.

Na štandu broj 13 KONČAR će predstaviti proizvode za područje korištenja hidroenergije.

Stručni članci „Rehabilitation of Kasmburu HPP in Kenya“ (Revitalizacija HE Kamburu u Keniji), autora J. Sudarević i S. Kaleb, te „Refurbishment of the oldest hydropower plants in Zambia for the first IPP in Zambia: The challenges and the Successes“ (Revitalizacija najstarijih hidroelektrana u Zambiji za prvog nezavisnog proizvođača električne energije u Zambiji: Izazovi i uspjesi), autora S. Kaleb i R. Martin Lacey bit će prezentirani u konferencijskom dijelu, te objavljeni u Zborniku konferencije.