KONČAR NA KONFERENCIJI MAKO CIGRE

OHRID, MAKEDONIJA, 24. – 26. RUJNA, 2017.

Konferencija MAKO CIGRE održava se od 24. do 26. rujna 2017. godine u Ohridu.

KONČAR će na izložbenom prostoru prikazati svoje proizvode i rješenja na području energetike. Prezentacija pod nazivom „KONČAR u energetici“ održat će se 24. rujna u 15.30 sati, a bit će prezentirani stručni radovi autora iz KONČARA.