KONČAR je zlatni sponzor 4. međunarodnog kolokvija o transformatorima koji će se održati u Puli od 10. do 12. svibnja 2017. u organizaciji „Centara izvrsnosti za transformatore“, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i HRO CIGRÉ, uz potporu ogranka A2 – Transformatori CIGRÉ i Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave.

Na 4. međunarodnom kolokviju o transformatorima raspravljat će se o tri tematske cjeline:
– Gospodarenje transformatorima,
– Numeričko modeliranje i
– Materijali, komponente i nove tehnologije na području transformatora. 

Za Kolokvij su prihvaćena 63 referata iz 20 zemalja među kojima i radovi naših stručnjaka.