KONČAR niskopodni vlak

Na Pomorskom fakultetu u Splitu, od 27. do 30. studenoga 2019. godine, održat će se 39. skup o prometnim sustavima s međunarodnim sudjelovanjem – Automatizacija u prometu 2019.

KONČAR je već tradicionalno sponzor skupa te će na izložbenom prostoru predstaviti tramvaj, dizelsko-električni motorni vlak, moderniziranu lokomotivu i željezničko-cestovni prijelaz. U radnom dijelu skupa bit će predstavljeni radovi autora iz KONČARA.

U okviru skupa Automatizacija u prometu održat će se Okrugli stolovi “Prometna povezanost Splitsko-dalmatinske županije“ i “Osobe s invaliditetom u prometu” te stručna predavanja i ekskurzije.