KONČAR na HRO CIGRÉ

Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – HRO CIGRÉ organizira 14. savjetovanje o sustavu vođenja elektroenergetskog sustava u Šibeniku od 10. do 13. studenoga 2019. godine.

KONČAR je zlatni sponzor savjetovanja te će 11. studenoga 2019. godine u 19 sati održati prezentaciju „KONČAR – Tehnički izazovi globalnog tržišta“ u kongresnom centru hotela Amadria Park u Šibeniku.

Nacionalni ogranak HRO CIGRÉ djeluje u Hrvatskoj od 1992. godine. Savjetovanja organizira svake neparne, a simpozije svake parne godine.