hotel Lone Rovinj, Hrvatska

Hrvatski ogranak Međunarodnog vijeća za velike elektroenergetske sustave – CIGRE organizira 13. simpozij o sustavu vođenja elektroenergetskog sustava u Rovinju od 5. do 7. studenoga 2018. godine.

KONČAR je zlatni sponzor simpozija, te će 5. studenoga 2018. godine u 19 sati održati prezentaciju pod nazivom „KONČAR – Digitalna platforma u elektroenergetskim sustavima“ u Kongresnoj dvorani hotela LONE u Rovinju, a kao dio novih, digitaliziranih komponenti u elektroenergetskom sustavu na KONČAREVOM štandu će biti prikazan ispravljač za digitalizirani sustav napajanja.