общество КОНЧАР – Инжиниринг за энергетику и транспорт (КЭТ) сегодня подписало два контракта

U Vladi Republike Makedonije društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) danas je sklopilo dva ugovora za projekte u sklopku investicijskog ciklusa AD MEPSO-a, makedonskog operatera prijenosnog elektroenergetskog sustava. Projekti su financirani putem kredita Europske banke za istraživanje i razvoj (EBRD). Zbog važnosti ovih ugovora za modernizaciju prijenosne elektroenergetske mreže Makedonije svečanosti potpisivanja prisustvovali su Zoran Zaev, premijer Republike Makedonije, Kočo Andjušev, potpredsjednik Vlade, Goran Sugareski, ministar prometa i komunikacija sa suradnicima, kao i Nj. E. Danijela Barišić, Veleposlanica Republike Hrvatske u Makedoniji.

U sklopu svečanosti dr. sc. Goran Leci, predsjednik Uprave KONČAR – Inženjeringa za energetiku i transport (KONČAR-KET) je potpisao dva ugovora.

Prvi je ugovor za rehabilitaciju transformatorske stanice TS 400kV Skopje 4 vrijednosti 4,8 milijuna eura. Postrojenje TS 400kV Skopje predstavlja izuzetno važno čvorište u elektroenergetskoj mreži Republike Makedonije. Projekt se sastoji od revitalizacije primarne opreme na 400kV i 110kV poljima, ugradnje sekundarne opreme za zaštitu i upravljanje, SCADA sustava te obuhvaća radove projektiranja, elektromontaže, građevinske radove, te ispitivanja i puštanja u pogon.

Drugi potpisani ugovor je za isporuku i ugradnju sustava relejne zaštite na postrojenjima hidroelektrana Tikveš, Vrutok, Špilje i Globočica vrijednosti je 630 tisuća eura. Važnost ovog projekta je u modernizaciji relejne zaštite na ove četiri makedonske hidroelektrane, a obuhvaća projektiranje, nabavu i ugradnju relejne zaštite na rasklopnim postrojenima te njihovu konfiguraciju, funkcionalno ispitivanje i puštanje u pogon.