Društvo KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) na Tajvan je isporučilo integracijsku platformu PROZA NET za pilot projekt „Integracija obnovljivih izvora korištenjem IEC 61850 komunikacijskog protokola”.

Pilot-projekt financira Tajvanska Energetska Kompanija (TPC – Taiwan Power Company) koja kroz Tajvanski energetski razvojni institut (TPRI – Taiwan Power Research Institute) provodi razvojne znanstvene projekte u području naprednih energetskih mreža, smartgrida.

PROZA NET integracijska platforma prepoznata je od znanstvene i inženjerske zajednice na Dalekom istoku kao suvremena platforma koja posjeduje certifikat za usklađenost s međunarodno priznatim industrijskim standardom za kibernetičku sigurnost (IEC 62443), kao i certifikate za razmjenu podataka više-hijerarhijske arhitekture naprednih mreža (IEC 61850). Tajvanski razvojni institut uključen je u projekte koji moraju omogućiti energetskoj mreži zemlje integraciju 20 posto proizvodnog kapaciteta iz obnovljivih izvora do 2025. godine.

Energetska mreža Tajvana svojevrsni je energetski otok, bez ikakvih veza s kontinentom. Osnovna proizvodnja danas zasniva se na četiri nuklearne elektrane koje se uskoro zatvaraju, što je i razlog velikog broja ulaganja u obnovljive izvore i njihovo skoro uključivanje u tajvansku energetsku mrežu.

Pilot-projekt se zasniva na PROZA NET platformi koja omogućuje integraciju raznih distribuiranih elektrana i njihovo povezivanje u centralni sustav korištenjem IEC 61850 standarda. Osim isporuke licence PROZA NET, projekt je uključivao i daljinsku obuku sistemskih inženjera TPRI i TPC-a.