Krajem rujna KONČAR – Inženjering za energetiku i transport (KET) potpisao je prvi ugovor sa švedskim operatorom distribucijskog sustava Vattenfall Eldistribution vrijedan 63 milijuna kuna.

Ugovor obuhvaća vrlo složenu rekonstrukciju 130 kV postrojenja na transformatorskoj stanici (TS) 220/130/70/20 kV Finnslatten u Vesterosu, koja se nalazi nedaleko od švedskog glavnog grada Stockholma, a s kupcem ga je potpisao Ivan Tomšić, član Uprave KONČAR KET-a.

Rezultat je to trogodišnjeg sustavnog nastupa i prodajnih aktivnosti na tržištu Švedske. Treba istaknuti da je ovaj važan ugovor u području prijenosa i distribucije dobiven u jakoj konkurenciji lokalnih renomiranih tvrtki. Kupac je, polazeći od vlastitih iznimno visoko postavljenih standarda, proveo postupak pretkvalifikacije za projekt koji je od strateškog značaja za napajanje industrijske zone i prioritetnih kupaca. Poseban naglasak stavljen je na zaštitu na radu, sukladnost poslovnih procesa sa sustavima za praćenje kvalitete i zaštite okoliša te detaljne sigurnosne provjere svih članova projektnog tima.

Projekt rekonstrukcije TS 220/130/70/20 kV Finnslatten, čiji se završetak predviđa sredinom 2023. godine, složen je zahvat zamjene vanjskog, zrakom izoliranog 70 kV postrojenja novim 130 kV postrojenjem. Rekonstrukcija obuhvaća izradu projektne dokumentacije, isporuku i zamjenu visokonaponske primarne opreme, sekundarne opreme, pomoćnih sustava, izgradnju nove upravljačke zgrade, kao i potrebne građevinske radove, funkcionalna ispitivanja, puštanje postrojenja u pogon te održavanje u garantnom razdoblju. Uz navedeno, predmet ugovora je i nabava i polaganje 145 kV kabela te ostale opreme za potrebe povezivanja prioritetnih kupaca na trasi od 4 kilometara.

KET će se, uz lokalnog podizvoditelja za građevinske radove, maksimalno osloniti na vlastite stručnjake za vođenje projekta i projektiranje, a sustavnom pristupu tržištu i jačanju prisutnosti pridonijet će i otvaranje podružnice koja će služiti i za lokalnu realizaciju navedenog i svih budućih projekata u Švedskoj.

Razvoju aktivnosti na švedskom tržištu ide u prilog i tek pristigla odluka o odabiru KET-a kao najboljeg ponuđača za projekt rekonstrukcije sekundarnih sustava zaštite, upravljanja i SCADA sustava za švedskog operatora prijenosnog sustava Svenska Kraftnat. Projekt predstavlja vrlo složen zahvat rekonstrukcije sekundarnih sustava 400 i 220 kV transformatorskih stanica, koji potvrđuje kvalitetu, profesionalnost i stručnost KET-a od prodaje do realizacije složenih projekata na tržištu EU.