KONČAR Mjerni transformatori za Litvu

Društvo KONČAR – Mjerni transformatori (KMT) krajem 2018. godine isporučilo je 85 strujna, naponska i kombinirana mjerna transformatora naponskih nivoa 123 i 362 kV za Litvu.

Krajnji kupac i korisnik je litvanski operator prijenosnog sustava električne energije, dugogodišnji korisnik transformatora Društva KONČAR – Mjerni transformatori. Osim što održava i razvija prijenosni sustav, kupac osigurava i prijenos električne energije litvanskoj tvrtki za distribuciju električne energije te koordinira rad elektrana.

Odgovoran je i za integraciju nacionalnog elektroenergetskog sustava u europsku energetsku infrastrukturu i tržište električne energije.

Mjerni transformatori namijenjeni su za trafostanice Kapsu, Tryskiu, Parovejos i Bitenu te potrebe rezerve u hitnim situacijama. Prema ugovorenim obavezama, tijekom 2019. godine predstoji još isporuka 12 strujnih i naponskih transformatora 123 kV za trafostanicu Parovejos.