2019. godina

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

PRODAJA DIONICA KONČAR – KUĆANSKIH APARATA d.d.