2016. godina

15.6.2016. ŽIVOTOPISI PREDLOŽENIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA:

Dubravko Štimac

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

11.4.2016. Važni datumi za Glavnu skupštinu