2015. godina

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

9.4.2015. Važni datumi za Glavnu skupštinu