2013. godina

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

5.4.2013. Važni datumi za Glavnu skupštinu