Prijava | Telefon: +385 1 3655 555 | info@koncar.hr
2012.2018-03-06T15:21:30+00:00

2012. godina

IZVANREDNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

30.10.2012. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

17.5.2012. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini