2011. godina

IZVANREDNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

30.6.2011. Obrazac prijave za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini

GLAVNA SKUPŠTINA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

13.4.2011. Obrazac prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

ODRŽANA SJEDNICA NADZORNOG ODBORA KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

Zagreb, 4.4.2011. godine

Sukladno odredbi članka 403. Zakona o tržištu kapitala (“Narodne novine” broj 88-2008.) i članka 146. Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Vas da je dana 04.04.2011. godine održana sjednica Nadzornog odbora Končar – Elektroindustrije d.d.
Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor Končar – Elektroindustrije d.d. usvojio je financijska izvješća za 2010. godinu društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidirana financijska izvješća Grupe Končar s izvješćima i mišljenjima revizora . Financijski izvještaji su revidirani od strane dvije revizorske tvrtke: Grant Thornton Zagreb, i Reconsult, d.o.o., Zagreb, koje su izrazile mišljenje da oni u svim materijalno značajnim aspektima prikazuju istinit i fer iskaz financijskog položaja društva i Grupe na 31.12.2010., te rezultate poslovanja, promjene kapitala i novčane tokove društva i Grupe za 2010. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su na snazi u Republici Hrvatskoj.
Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Društva Končar-Elektroindustrija d.d. i Grupe Končar u 2010. godini. Također, utvrđen je i prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2010. godinu koji se upućuje na donošenje Glavnoj skupštini Končar – Elektroindustrije d.d.
Datum održavanja Glavne skupštine društva odredit će se naknadno.

SJEDNICA NADZORNOG ODBORA KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

Dana 11.2.2011. Nadzorni odbor KONČAR – Elektroindustrije d.d. održao je svoju 11. sjednicu.
Nadzorni odbor primio je na znanje nerevidirane financijske izvještaje za 2010. godinu.
Nadzorni odbor također je prihvatio ostavku člana Uprave, mr. Vladimira Plečka, zbog odlaska u mirovinu. Sukladno Statutu društva a na prijedlog predsjednika Uprave Darinka Bage, Nadzorni odbor imenovao je dr.sc. Miroslava Poljaka za člana Uprave KONČAR – Elektroindustrije d.d.