2007. godina

Izvješće s Glavne skupštine dioničara – 18.05.2007.

Na Glavnoj skupštini dioničara društva održanoj 18.svibnja 2007. godine s početkom u 12.00 sati u propisanom postupku donesene su slijedeće odluke:
• Prihvaćeno je izvješće Uprave o stanju Društva za 2006. godinu
• Prihvaćeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2006. godini
• Glavna skupština primila je na znanje financijska izvješća usvojena od Uprave i Nadzornog odbora o rezultatima poslovanja društva u 2006. godini zajedno s izvješćem Revizora društva o reviziji financijskih izvješća
• Glavna skupština donijela je odluku da se raspoloživa dobit društva u iznosu od 4.202.741,47 kuna rasporedi u ostale rezerve
Obrazloženje:
Uprava i Nadzorni odbor KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE d.d. utvrdili su financijska izvješća Društva za 2006. god. dana 05. travnja 2007. godine.

Neto dobit u iznosu od 17.695.753,55 kuna raspoređena je:
– u zakonske rezerve (5%) u iznosu od 884.787,67 kn;
– u statutarne rezerve u iznosu od 8.405.482,94 kn;
– u ostale rezerve u iznosu od 4.202.741,47 kn;
– ukupno 13.493.012,08 kn.
Uprava i Nadzorni odbor su predložili Glavnoj skupštini da dio raspoložive dobiti u iznosu 4.202.741,47 kn rasporedi u ostale rezerve.

• Dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva
• Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2007. godinu imenuje se zajednički revizorska društva Audit d.o.o. i Reconsult d.o.o.
• Glavna skupština donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala za 22.026.400,00 kuna odnosno 55.066 redovnih dionica pojedinačnognominalnog iznosa 400,00 kuna