2006. godina

Izvješće s Glavne skupštine dioničara – 03.08.2006.

Na Glavnoj skupštini dioničara društva održanoj 03.kolovoza 2006. godine s početkom u 12.00 sati u propisanom postupku donesene su slijedeće odluke:
• Prihvaćeno je izvješće Uprave o stanju Društva za 2005. godinu
• Prihvaćeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2005. godini
• Glavna skupština primila je na znanje financijska izvješća usvojena od Uprave i Nadzornog odbora o rezultatima poslovanja društva u 2005. godini zajedno s izvješćem Revizora društva o reviziji financijskih izvješća
• Dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva
• Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2006. godinu imenuje se zajednički revizorska društva Audit d.o.o. i Reconsult d.o.o.
• Usvojen je program nastavka vlasničkog restrukturiranja i zaposleničkog dioničarstva u društvima – kćerima Končar

Izvješće o poslovanju 1-6.2006. godine

Društava unutar Grupe KONČAR ostvarila su u prvom polugodištu ove godine pozitivan financijski rezultat. Konsolidirana dobit Grupe prije poreza iznosi 31,7 milijuna kuna. Porez na dobit iznosi 4 milijuna kuna. Dobit nakon oporezivanja iznosi 27,7 milijuna kuna od čega manjinskom interesu pripada 9,3 milijuna kuna pa je neto dobit Grupe ostvarena u iznosu od 18,4 milijuna kuna.
Sva društva Grupe Končar za razdoblje 1-6.2006.godine iskazala su pozitivan financijski rezultat.
U istom razdoblju ove godine Društva Koncerna KONČAR ostvarila su konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 1.194,1 milijun kuna što je 48 posto više od ostvarenja u istom razdoblju 2005. godine i 21 posto više od 6/12 plana za 2006.godinu.
Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 749,9 milijuna kuna ( 63 posto) a u izvozu 444,2 milijuna kuna ( 37 posto ukupne prodaje).
U razdoblju siječanj – lipanj 2006. godine ukupno je ugovoreno 1.297,3 milijuna kuna novih poslova i to 55 posto za domaće tržište a 45 posto za realizaciju na inozemna tržišta.
Ukupno stanje ugovorenih poslova na kraju lipnja iznosi 1.861,6 milijuna kuna ili 6 posto više od stanja na početku 2006 godine.