2005. godina

Izvješće o poslovanju 1-6.2005. godine

Grupa KONČAR ostvarila je u prvom polugodištu 2005. godine pozitivan financijski rezultat. Konsolidirani ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 880,6 milijuna kuna i sastoje se od prihoda od prodaje u iznosu od 805,8 milijuna kuna, ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 36,5 milijuna kuna, financijskih prihoda u iznosu od 21,8 milijuna kuna i izvanrednih prihoda u iznosu od 16,5 milijuna kuna.
Dobit nakon oporezivanja iznosi 9,6 milijuna kuna od čega manjinskom interesu pripada 5,6 milijuna kuna a matici 4 milijuna kuna.
Konsolidirani prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 805,8 milijuna kuna što je 2% više od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine.
Od ukupnog iznosa prodaje 40 % ostvareno je na inozemnom tržištu.
Na domaćem tržištu ostvareno je 482,1 milijuna kuna ( na istom nivou kao i prošle godine) a na inozemnom tržištu 323,6 milijuna kuna ili 6% više od ostvarenja za prvo polugodište 2004. godine.

Izvješće s Glavne skupštine dioničara – 28.06.2005.

Na Glavnoj skupštini dioničara društva održanoj 28.lipnja 2005. godine s početkom u 14.00 sati u propisanom postupku donesene su slijedeće odluke:
•Prihvaćeno je izvješće Uprave o stanju Društva za 2004. godinu
•Prihvaćeno je izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2004. godini
•Glavna skupština primila je na znanje financijska izvješća usvojena od Uprave i Nadzornog odbora o rezultatima poslovanja društva u 2005. godini zajedno s izvješćem Revizora društva o reviziji financijskih izvješća
•Odobrena je isplata dividende dioničarima Društva u iznosu od 2,00 kuna po dionici
•Dana je razrješnica članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva
•Za revizora financijskih izvješća društva Končar – Elektroindustrija d.d. i konsolidiranih financijskih izvješća Grupe Končar za 2005. godinu imenuje se zajednički revizorska društva Deloitte& Touche d.o.o. i Audit d.o.o.
•Zbog promjenjene vlasničke strukture umjesto gđe. Gordane Šepec imenovan je novi član Nadzornog odbora gosp. Kristijan Floričić

Izvješće o poslovanju u prvom kvartalu 2005. godine

Društva Koncerna KONČAR ostvarila su u prvom kvartalu 2005 godine konsolidirane prihode od prodaje proizvoda i usluga u iznosu od 360,6 milijuna kuna.
Na domaćem tržištu ostvaren je prihod od prodaje u iznosu od 206 milijuna kuna ( 57 posto), a u izvozu 154,6 milijun kuna ( 43 posto ukupne prodaje). Na domaćem tržištu ostvareni su rezultati manji za 6 posto, a u izvozu veći za 8 posto u odnosu na ostvarenje prošle godine.