Načela korporativnog upravljanja su pravila za: odgovorno upravljanje, definiranje procedure korporativnog upravljanja utemeljene na prepoznatljivim usvojenim međunarodnim standardima, kao i nadzor nad vođenjem poslova. Svrha načela je uspostava visokih standarda korporativnog upravljanja i transparentnosti poslovanja kao osnove za zaštitu dioničara, investitora i drugih nositelja interesa, te brige za radnike, održivi razvoj i zaštitu okoliša.
Načela se temelje na pozitivnim propisima Republike Hrvatske i usvojenim međunarodnim standardima.