28. veljače 2019.

NEREVIDIRANI TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2018. GODINE

18. travnja 2019.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE, IZVJEŠĆE REVIZORA I KONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI GRUPE KONČAR I FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI KONČAR – ELEKTROINDUSTRIJE ZA 2018. GODINU

30. travnja 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVO TROMJESEČJE 2019. GODINE 

26. srpnja 2019.

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA DRUGO TROMJESEČJE 2019. GODINE I POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. GODINE

30. listopada 2019.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA TREĆE TROMJESEČJE 2019. GODINE