Dionica KONČAR – Elektroindustrije d.d. nalazi se u kotaciji Službenog tržišta Zagrebačke burze. Dionica je uvrštena na Zagrebačku burzu 2003. godine i označava je simbol KOEI-R-A.

Društvo, u skladu s pozitivnim propisima osigurava redovan pristup informacijama o svom radu i djelovanju, kao i podatke o činjenicama i okolnostima koje mogu utjecati na cijenu dionica (cjenovno osjetljive informacije).

Temeljni kapital društva iznosi 1.208.895.930,00 kuna i sastoji se od 2.572.119 redovnih dionica nominalne vrijednosti 470,00 kuna.

Društvo postupa na jednak način i pod jednakim uvjetima prema svim dioničarima neovisno o broju dionica kojima raspolažu, zemlji njihova podrijetla te njihovim drugim svojstvima. Pravo glasa obuhvaća sve dioničare Društva na način da je broj glasova koji im pripadaju u Glavnoj skupštini jednak broju njihovih dionica.