KONČAR je prvo polugodište 2021. godine završio s odličnim rezultatima i svi ključni poslovni pokazatelji pokazuju rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Konsolidirani poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.626,0 milijuna kuna, što je 18,3 posto više od ostvarenja u istom razdoblju 2020. godine. Prodaja u izvozu bilježi daljnji rast i ostvarena je u iznosu od 983,6 milijuna kuna, što je 86,2 milijuna kuna ili 9,6 posto više od ostvarenja prvog polugodišta prošle godine. Udio izvoza u ukupnim prihodima od prodaje proizvoda i usluga iznosi 62 posto. Novougovoreni poslovi iznose 2.178,1 milijun kuna, što je 691,8 milijuna kuna ili 46,5 posto više u odnosu na prošlu godinu. Omjer ugovorenih i realiziranih poslova za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godinu (book-to-bill ratio) iznosi 1,37.

Končar poslovni prihodi 2021, Končar izvoz 2021, Končar ugovoreni poslovi 2021

Uz prodajne, ostvareni su i odlični financijski rezultati. EBITDA iznosi 129,7 milijuna kuna i veća je za 46 milijuna kuna u odnosu na ostvarenu EBITDU za siječanj – lipanj 2020. godine. EBITDA marža iznosi 8,1 posto (u istom razdoblju prošle godine iznosila je 6,2 posto). Operativna dobit ostvarena je u iznosu od 81,3 milijuna kuna a ostvareni neto konsolidirani rezultat Grupe iznosi 74,3 milijuna kuna i u odnosu na isto poslovno razdoblje prošle godine veći je za 41,2 milijuna kuna.

Knjiga narudžbi (backlog) na kraju lipnja iznosi 4,8 milijardi kuna, što je 13,8 posto više od stanja na početku godine. Plan prihoda od prodaje u potpunosti je pokriven ugovorenim poslovima, a do kraja godine očekuje se ugovaranje novih poslova za realizaciju u 2022. i narednim godinama. Krajem polugodišta backlog za realizaciju u godinama koje slijede iznosi 3 milijarde kuna.

Uz dobre financijske rezultate, tijekom drugog tromjesečja potpisano je više značajnih ugovora od kojih posebno izdvajamo ugovor o zamjeni primarne opreme u Glavnoj hidroelektrani Senj, vrijednosti 330 milijuna kuna i ugovor koji predstavlja iskorak na Azijskom tržištu. Nakon dvogodišnjeg kontinuiranog procesa nuđenja i pregovora, prvi put u povijesti, dobiven je posao na zahtjevnom tržištu Japana. KONČAR će za japanskog naručitelja izvršiti projektiranje, proizvodnju i nadzor pri montaži tri generatora za dvije različite male hidroelektrane (MHE). U prvoj polovici godine krenula je i isporuka niskopodnih tramvaja za Latviju.

Društva s područja transformatorskog programa ostvarila su prodaju veću za dvadeset posto u odnosu na prošlu godinu te održala dobar financijski rezultat usprkos značajnom porastu cijena glavnih sirovina i materijala, prije svega bakra, aluminija, čelika i transformatorskog lima.

Na razini cijele Grupe izvršene su procjene poslovanja do kraja godine. Očekuju se prihodi u skladu s planiranima te daljnje pojačano ugovaranje novih poslova. Niska razina zaduženosti, usklađenost izvora sredstava i ulaganja te financijska stabilnost omogućuju daljnji rast i razvoj cijele Grupe i ostvarenje zadanih ciljeva.