U skladu s najboljom praksom korporativnog upravljanja, Grupa KONČAR je održala online prezentaciju nerevidiranih financijskih rezultata za 2020. godinu.

Unatoč brojnim negativnim utjecajima koje je prouzročila pandemija uzrokovana COVID-19 virusom, Grupa KONČAR je u 2020. godini ostvarila odlične rezultate i većinu zadanih planova.

Grupa KONČAR je za 2020. godinu ostvarila ukupne prihode u iznosu od 3.189,4 milijuna kuna, što je 6,8% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. EBITDA Grupe u 2020. godini iznosila je 177,6 milijuna kuna i 33% je veća od one ostvarene u istom razdoblju prethodne godine. EBITDA marža je porasla na 6% s one od 4,8% ostvarene u 2019. godini.

Tijekom 2020. godine ugovoreno je novih poslova u iznosu od 3.734,6 milijuna kuna, a „book-to-bill ratio“ iznosi 1,26. „Backlog“ na kraju 2020. godine iznosi 4.159 milijuna kuna i veći je 22,4 posto u odnosu na stanje na početku godine.

Zadovoljavajuća likvidnost, niska razina zaduženosti Grupe KONČAR te dobra ugovorenost za naredno razdoblje zasigurno će olakšati ostvarenje planova i ciljeva postavljenih za 2021. godinu.

Fokus KONČAR Grupe u budućnosti biti će daljnji razvoj segmenta obnovljivih izvora energije te digitalizacija proizvoda, usluge te proizvodnih kapaciteta Grupe.