KONČAR - Montažni inženjering

Društvo KONČAR – Montažni inženjering (KMI) završilo je zamjenu sabirničkog sustava u TS 400/110/30 kV Tumbri. Radovi zamjene 400 kV sabirničkih sustava ubrajaju se u kategoriju radova najvećeg stupnja složenosti te zahtijevaju kvalitetnu pripremu i organizaciju.

Rekonstrukcijom je obuhvaćena zamjena 400 kV dvostrukog sabirničkog sustava glavnih i pomoćnih sabirnica. Rasklopno postrojenje 400 kV sastoji se od DV polja Melina, Krško 1, Krško 2 i Žerjavinec, spojnog polja glavnih sabirnica, spojno polje pomoćnih sabirnica, mjernog polja i tri polja transformatora 1, 2 i 3.

Zbog važnosti rasklopnog postrojenja 400 kV TS 400/110/30 kV Tumbri, a naročito u svrhu postizanja većeg stupnja sigurnosti i raspoloživosti, bilo je potrebno izvršiti obnovu sabirničkih sustava 400 kV postrojenja. Rekonstrukcijom je napušten sustav tzv. Gerberovih nosača kod sabirničkih cijevi te je zamijenjen gredama između potpornih izolatora, dok je broj potpornih izolatora udvostručen. Ovaj sustav nazvan „jedna greda – jedan raspon“ pruža potpunu kontrolu nad ponašanjem sabirničkih cijevi i omogućava veću nosivost potporne konstrukcije.

Zbog očuvanja stabilnosti elektroenergetskog sustava termini isključenja pojedinih 400 kV polja morali su biti usklađeni s godišnjim planovima Mrežnog centra Zagreb i Nacionalnog dispečerskog centra pa su svi planirani rokovi morali biti striktno poštivani.