TS Lovran, Hrvatska

Društvo KONČAR – Montažni inženjering (KMI) uspješno je i u roku završilo radove na zamjeni primarne i sekundarne opreme te građevinskom uređenju komandne zgrade u Transformatorskoj stanici (TS) Lovran, za Hrvatskog operatora prijenosnog sustava (HOPS), Prijenosno područje Rijeka.

Ugovor je obuhvaćao isporuku primarne i sekundarne opreme, građevinske i elektromontažne radove te ispitivanja i puštanje u pogon, s ciljem zamjene zastarjele tehnologije, kao i zbog potrebe razdvajanja dijela pomoćnih postrojenja između tvrtki HOPS i HEP ODS-a.

TS Lovran je od iznimne važnosti jer predstavlja jedinu 110 kV vezu između Istre, kao značajne turističke regije, i ostalog dijela Hrvatske.
Postrojenje 110 kV sastoji se od jednog glavnog i jednog pomoćnog sabirničkog sustava. Opremljeno je s dva dalekovodna, dva transformatorska te spojno mjernim poljem.

U realizaciji navedenog projekta sudjelovala su društva KONČAR – Inženjering za energetiku i transport u dijelu isporuke sekundarne opreme, tvorničke izrade ormara sekundarne opreme te ispitivanja i puštanja u pogon novog sustava upravljanja, signalizacije i zaštite, zatim KONČAR – Elektronika i informatika isporukom te ispitivanjem i puštanjem u pogon novih DC sustava 220V i 48V, a KONČAR – Aparati postrojenja isporukom 110 kV rastavljača te pripadajućih elektromotornih pogona.