Važna odrednica strategije KONČARA je stvaranje tvrtke  znanja koja se zasniva na ukupnom intelektualnom kapitalu. Zbog povećanih zahtjeva za konkurentnošću, profesionalni razvoj zaposlenika i učinkovito upravljanje ljudskim resursima među najvažnijim su prioritetima organizacije.  Uređivanjem radnih odnosa i internom organizacijom, društva Grupe KONČAR poštuju važeće propise, kolektivne i individualne ugovore te štite ljudska i građanska prava, dostojanstvo i ugled svakog zaposlenika.

Klub volontera KONČAR neformalan je klub zaposlenika KONČARA koji u svoje slobodno vrijeme obavljaju volonterske aktivnosti u organizaciji Grupe KONČAR u skladu s potrebama u raznim područjima.

KONČAR podupire sportske aktivnosti zaposlenika, poslovnih partnera i obitelji. Osim zajedničkih aktivnosti na razini Grupe, većina društava organizira i vlastite rekreativno-sportske aktivnosti za zaposlenike Uz redovnu rekreaciju, nekoliko sportskih događanja, poput  Božićnog malonogometnog turnira, postalo je tradicija. Održavaju se redovno i privlače velik broj zainteresiranih.

Na razne načine potpomaže se i realizacija aktivnosti naših  umirovljenika, branitelja te radnika koji se bave sportom, kulturom i drugim sličnim aktivnostima. U skladu s interesima zaposlenih, njihovih obitelji, umirovljenika, poslovnih partnera i suradnika, organizirane su brojne aktivnosti tijekom cijele godine, te se na taj način doprinosi njihovom kvalitetnijem i sadržajnijem životu i slobodnom vremenu.