KONČAR kontinuirano surađuje sa znanstvenom i stručnom zajednicom kroz prepoznavanje, definiranje i implementaciju niza projekata u kojima svi sudjeluju kao ravnopravni partneri te potiče suradnju znanstveno-obrazovnog i gospodarskog sektora. Isto tako, posebna se pažnja daje poticanju izvrsnosti mladih tijekom obrazovanja pa već tradicionalno dodjeljujemo nagrade za najbolje studente raznih veleučilišta i fakulteta kao i nagrade za najbolje doktorske disertacije s primjenom u industriji.

Osim podrške sportašima pojedincima, podupiremo i aktivnosti klubova koji okupljaju sportaše amatere svih uzrasta u manje komercijalnim sportovima. Već godinama naše ime nose neka od najtrofejnijih hrvatskih klubova, a to su: Streljačko društvo “KONČAR Zagreb 1786”, Kanu klub KONČAR te Šah klub KONČAR.

DONACIJE I SPONZORSTVA

KONČAR kao društveno odgovorna pravna osoba već dugi niz godina donacijama i sponzorstvima potiče i podupire projekte iz područja znanosti, sporta, kulture i umjetnosti, obrazovanja djece i mladih, zaštite okoliša te humanitarne projekte. Sponzorsko-donacijske aktivnosti kojima doprinosimo razvitku društva u cjelini sastavni su dio naše politike poslovanja.
Pri odabiru projekata koje će KONČAR donirati ili sponzorirati osnovni su kriteriji kvaliteta i izvornost, stupanj korisnosti za lokalnu ili širu društvenu zajednicu, usklađenost sa marketinškom strategijom te pozitivan doprinos identitetu i imidžu KONČARA.

PROGRAMSKA PODRUČJA FINANCIRANJA

 • Poticanje izvrsnosti (obrazovanje, inovacije),
 • Humanitarne i socijalne aktivnosti,
 • Kultura i umjetnost,
 • Sport,
 • Zaštita okoliša,
 • Stručni skupovi i medijska promocija.

KORISNICI DONACIJA I SPONZORSTVA

Korisnici donacija i sponzorstva mogu biti fizičke osobe te obrazovne, kulturne, sportske ustanove i klubovi, udruge i organizacije koje imaju regulirani pravni status.
KONČAR neće donirati ili sponzorirati:

 • Političke stranke i udruge građana koje se organiziraju u cilju ostvarenja političkih ciljeva,
 • Državna tijela i institucije,
 • Organizacije i pojedince za projekte koji svojim djelovanjem ili provedbom podupiru rasnu, vjersku ili bilo koju drugu diskriminaciju,
 • Organizacije i pojedince za projekte čijim bi financiranjem došlo do sukoba interesa,
 • Organizacije i pojedince koji su svojim dosadašnjim radom štetili radu i ugledu Društva,
 • Nepotpune prijave.

PRIJAVA

Sektor marketinga i korporativnih komunikacija zaprima prijave te ponude za donacije i sponzorstva tijekom cijele godine.
Prijave i ponude zaprimaju se putem obrasca koji se nalazi na ovoj stranici. Ispunjeni je obrazac potrebno poslati elektroničkom poštom na adresu marketing@koncar.hr ili poštom na adresu Fallerovo šetalište 22, Zagreb (s naznakom „Za Komisiju za donacije i sponzorstva“). Uz obrazac potrebno je priložiti i ostalu dokumentaciju koja opisuje djelovanje podnositelja prijave ili projekt za koji se traže sredstva.

Prijavnica za donaciju/sponzorstvo(.docx)