Svojim svakodnevnim poslovnim i proizvodnim aktivnostima KONČAR dosljedno poštuje načela društveno odgovornog poslovanja (DOP). Polazište je u činjenici da tvrtka mora preuzeti punu odgovornost koja nadilazi sferu isključivo ekonomskih interesa.

Pristup društveno odgovornom poslovanju poseban naglasak stavlja na brigu o čovjeku, okolišu i svim segmentima vezanim uz zaštitu i očuvanje prirodnih resursa, kao i na suradnju sa zajednicom.

Uspostavili smo sustav upravljanja okolišem i postigli važne rezultate u gospodarenju otpadom i energijom. Kontinuirano planiramo, provodimo, provjeravamo i ocjenjujemo učinkovitost poduzetnih aktivnosti vezanih uz zaštitu okoliša. Koristimo moderne procese i tehnologije kako bismo poboljšali iskoristivosti energije i vode te smanjili emisije štetnih plinova u okoliš.

Društvena odgovornost oslanja se na ljude kao nositelje razvoja tvrtke, jer za uspjeh su važni motivirani i educirani zaposlenici kojima kompanija omogućava da se razvijaju usporedno s njom. Kao društveno odgovorna tvrtka njegujemo bogatu i raznoliku suradnju s užom i širom zajednicom, a  smatramo da interaktivno djelovanje povećava međusobnu povezanost.

Kao što smo ponosni na poslovne rezultate, istraživanje i razvoj, nova tržišta i proizvode te sve ono što čini tvrtku uspješnom, društvenu odgovornost također smatramo jednom od kategorija koja doprinosi takvim rezultatima.